Jaké je právní minimum pro hypotéčního makléře

Hypotéční makléř by se měl orientovat v problematice smluv dle nového občanského zákoníku, daňových zákonech (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitosti, měl by mít znalosti o zákonu  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jeho znalost by se měla týkat i stanovování energetické náročnosti budov – tzv. energetické štítky, znalost zákonů o katastru nemovitostí a jeho fungování v praxi. Přečtěte si více v článku o právním minimu pro hypotéčního poradce.

hypotéční makléř
hypotéční makléř


Nejdůležitější jsou ale znalosti z praxe, jak rychle jsou banky schopny poskytnou financování, jaké dokumenty vyžadují a podobně.

Jak požádat o Hypotéku?

Vyplňte jednoduchý formulář
Ozve se vám poradce
Domluvte si schůzku na místě, které vám vyhovuje
Dozvíte se všechny potřebné informace
Další potřebné doklady:

občanský průkaz,
cestovní pas nebo řidičský průkaz.
Co potřebujete k prokázání příjmu?

Jak požádat o Hypotéku
Jak požádat o Hypotéku

potvrzení o výši příjmu
potvrzení o výši daňové povinnosti potvrzeno daňovým úřadem
jiný doklad potvrzující výši vašeho příjmu.
mHypotéka na základě prokázání čestného prohlášení o příjmu

Jak požádat o Hypotéku
Jak požádat o Hypotéku

mHYPOTÉKA do 50% hodnoty zastavené nemovitosti v celkové výši až 130 000 EUR vám vyřídíme bez doložení potvrzení o výši příjmů, stačí předložit pouze čestné prohlášení o příjmu (neposkytujeme při úvěru Refinancování 24)
Na schválení účelové mHYPOTÉKA stačí jeden žadatel
Na schválení neúčelové mHYPOTÉKA musí být dva žadatelé
Co potřebujete k prokázání účelu úvěru?

výpis z listu vlastnictví
a některý z následujících dokladů:
kupní smlouva nebo dohoda o vypořádání dědictví nebo Dohoda o vypořádání bezpodílového vlastnictví manželů
smlouva o dílo (při výstavbě)
rozpočtované náklady stavby (při výstavbě)
platné stavební povolení vydané stavebním úřadem nebo Ohlášení stavebních prací (při výstavbě nebo rekonstrukci)
potvrzení o aktuální výši dluhu a souhlas s předčasným splacením úvěru v jiné bance (při refinancování)
K předmětu zabezpečení si připravte:

znalecký posudek
výpis z listu vlastnictví
Přesnou specifikaci dokladů, které budete potřebovat k vybavení své hypotéky, se od nás dozvíte po vyplnění žádosti o úvěr.

 

Refinancování a splacení předtím poskytnutého úvěru zajištěného tuzemskou nemovitostí, resp. splacení závazků v jiných bankách.

Kromě standardních dokladů potřebujete:

list vlastnictví k zakládané nemovitosti ne starší než 2 měsíce, pokud není součástí znaleckého posudku nebo je znalecký posudek starší než 2 měsíce
potvrzení o stavech zůstatku a celkové výši pohledávky spláceného úvěru. V případě úvěrů zajištěných nemovitostmi i včetně souhlasu banky s výmazem zástavního práva po splacení závazku as uvedením čísla účtu určeného pro splacení úvěru
fotokopii úvěrové smlouvy spláceného úvěru