Správně zvolená fixace je velkým plusem.

Slovenští žadatelé jsou známí svou orientací na vázané hypotéky s nastavenou fixací úroku, díky čemuž mají během splácení větší jistotu a nemusí čelit častým změnám úrokových sazeb. I při volbě hypotéky tohoto typu je však třeba najít správné parametry fixace, které budou vyhovovat individuálním požadavkům klienta.
Charakter každého žadatele je jiný, takže nastavení přesných podmínek při schvalování hypotečního úvěru bude více než důležité. Součástí těchto podmínek bude i samotná fixace úrokové sazby, jejíž zvolená délka by měla záviset na konkrétním typu klienta. V žádném případě nelze obecně určit, který z variant je nejideálnější, takže vzít v úvahu individualitu by měly obě smluvní strany.
účel fixace
Podstatou fixace je stanovit konkrétní výši úrokové sazby a na zvolené období ji zafixovat, tedy udělat z ní stabilní hodnotu, která se na jistý čas nesmí měnit. Možné zvýšení nebo snížení této sazby se bude moci uskutečnit až na výročí fixace, takže spíše nečekejte žádné změny. Právě tímto účelem fixace dává žadatelům jistou míru jistoty, díky které vědí, na čem momentálně jsou a nemusí se obávat výkyvů ve splácení.
Čím jsou úroky nižší, tím je výběr fixace důležitější
Vzhledem k tomu, že průměrná úroková sazba zaznamenala během loňského roku výrazný pokles, banky si dávají na nastavení vhodné fixace záležet ještě víc. Tomu přizpůsobují i ​​konkrétní podmínky spojené s její délkou a klientům tak dávají na výběr. Čím více budou úroky klesat, tím bude volba konkrétního období fixace důležitější, takže doporučujeme si vybírat ty nejvýhodnější varianty, se kterými máte možnost dostat se k levnějším úvěrům.
Možné varianty fixace v našich bankách:
1 rok – Nejkratší možné období, které si můžete zvolit. Vzhledem k tomu ho banky oceňují vyššími úroky, takže není vůbec výhodné. Kromě toho nenabízí velkou stabilitu splácení.
3 roky – 3-letá fixace patří k těm nejvyužívanějším možnostem. Klienti po ní sahají zejména kvůli nejvýhodnějším úrokem a přiměřenému období vázanosti.
5 let – 5-letá fixace je v nastavení kritérií téměř identická s 3-letou. Tento oblíbený varianta doporučují i ​​sami poskytovatelé.
7 let – 7-leté období je novinkou, se kterou přišla jako první UniCredit Bank. Přináší alternativu vůči 3 a 5-letým fixacím a její podmínky jsou nastaveny podobně.
10 let – Podobně jako při roční délce, i ta desetiletá se oceňuje vysokými sazbami. Způsobené to je příliš dlouhou vázaností na jednu úrokovou míru, kterou banky nemají rádi.
V současnosti nabízejí slovenské banky několik druhů fixace současně, takže při jednání o přesných podmínkách hypotéky se můžete s daným poskytovatelem dohodnout na té nejvýhodnější možnosti, díky které budete schopni splácet hypotéku řádně a včas. Po uplynutí nastaveného období fixace se může fixovat opět a samozřejmě s úpravami úroku, takže pak se budete vědět rozhodnout, zda Vám nové podmínky vyhovují nebo zkusíte jiné.