Možnosti jak řešit krizové situace při splácení hypotéky

Hypoteční úvěr jako nejvyhledávanější formu financování bydlení využívá mnoho Slováků. Jeho schválení je velkým finančním závazkem, který bude ovlivňovat stav našeho osobního rozpočtu, na základě čehož je důležité dbát o řádné a včasné splácení. Někdy však mohou nastat události, které bezproblémové splácení ohrozí a proto nám pomůže poznat možnosti jak se tyto krizové situace dají řešit.

Někteří žadatelé o hypotéku mají za sebou různé zkušenosti, které se týkají nečekaných životních situací ovlivňujících jednoduché splácení úvěru. Nepředvídatelné události se mohou udát kdykoli, takže banky i samotní klienti by měli být připraveni na překážky ohrožující dohodnuté plnění závazku. Naštěstí na základě mnoha zkušeností se bankám podařilo přijít s možnými kroky, díky kterým se dá tento stav vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Platební neschopnost vyplývající ze ztráty práce

S ohledem na současnou ekonomickou situaci v naší zemi, která vykazuje dosti vysoká čísla nezaměstnanosti, není ztráta zaměstnání ničím ojedinělým. To souvisí s oslabením finanční síly dané osoby, která se samozřejmě odrazí iv případě splácení hypotéky. Banky však na základě zkušeností s klienty, kteří zůstali bez práce, přišli s možností pojištění hypoúveru pro případ ztráty zaměstnání. Tento krok sice úvěr prodraží, ale v případě ztráty práce dokáže pomoci s několika splátkami a chránit žadatele od neplnění svazků, dokud si najde nové místo.

Splácení v případě zděděné hypotéky

I úmrtnost lidí ve vyšším věku je důvodem, proč se banky zaměřují na mladších žadatelů. Nic to však nemění na tom, že hypotéku může zdědit kdokoliv bez ohledu na věk zemřelého a to může přinést nečekané finanční výdaje. Pokud měl zesnulý žadatel úvěr pojištěný nebo disponoval spoludlužníkům, pak nemusí dědic platit nic. V opačném případě je nejlepší okamžitě kontaktovat banku, která zastaví splácení až do ukončení dědického řízení. Nesplacená hypotéka je podle zákona součást dědictví, takže dědic může probrat dluh nebo odmítnout splácení a vzdát se tak celého dědictví.

Problémy nastávají i po rozvodu

V současnosti banky hlásí přibývající případy, při kterých se řeší problémy se splácením po rozvodu. Pokud bývalí partneři nabyli hypotéku během manželství, jde o bezpodílové spoluvlastnictví manželů, takže splácet ji mají oba. Ne vždy se však dokážou dohodnout, takže pak třeba oslovit mediátora, který rozhodne o vypořádání bezpodílového vlastnictví. Právníci při takových sporných případech doporučují nemovitost prodat a z inkasované částky vyplatit úvěr, čímž by se předešlo sporům o podíl. Časté jsou i situace, když chce jeden z páru převzít celou hypotéku, ale banka to neumožní. Tehdy je třeba najít spoludlužníka, díky čemuž bude banka souhlasit s vypuštěním jednoho z partnerů z úvěrového vztahu.

Vidíme, že i krizové situace spojené s problémy při splácení vyplývajícími z nečekaných životních událostí mají řešení. Banky získali dostatek zkušeností, na základě kterých vědí jaké řešení klientovi v dané situaci nabídnout. Touto strategií se vyhnou tomu, aby byly ve ztrátě a také pomohou klientovi lépe se chránit před platební neschopností, ze které by mu vyplynuly další dluhy.