Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Po smrti majitele jakékoliv nemovitosti dochází k procesu dědění. Při tomto úkonu se však často naskytnou různé překážky, které přímo ovlivňují jeho průběh a jedním z nich jsou i dluhy, které automaticky přecházejí na dědice. To se samozřejmě týká i nesplacených hypoúverov, které zatěžují předmět dědictví, tedy nemovitost.

Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?
Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Podle různých statistik u nás nastává situace s děděním nemovitosti zatížené nesplacenou hypotékou často. Slovenský právní řád určuje dědiců hned po smrti zůstavitele, i když právoplatně se stává majetek zděděným až po udělení osvědčení vydaného soudem a zápisu na katastru. Právě do tohoto období existuje stále šance najít řešení jak se dlouhém vyhnout.
Odmítnutím dluhů se vzdáváte nemovitosti
Při dědění nemovitosti zatížené nesplaceným hypoúverom jsou dědicové postaveni do složité situace. Na jedné straně mohou získat nemovitý majetek, ale na druhé jsou nuceni převzít na sebe všechny dluhy uvalené na předmětnou nemovitost. Naše legislativa neumožňuje získat dědictví a neplatit případné dluhy, takže s povinností splatit závazky třeba předem počítat. Stále se však najde pár právní akceptovaných způsobů, které dokáží situaci změnit.

Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?
Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Jaké máte možnosti v případě zdědění zadlužené nemovitosti?
Požádejte o pozastavení úročení – Během průběhu dědického řízení Vám banka nesmí účtovat úroky, takže nějaký čas po smrti zůstavitele budete osvobozeni od splácení dluhů. Avšak jakmile se dědické řízení uzavře a budete označení za právoplatného dědice, vzniká Vám povinnost splácet řádně a včas, samozřejmě v případě přijetí dědictví.
Zjistěte, zda existuje spoludlužník – Pro vyřešení situace je důležité ověřit si, zda má schválena hypotéka i spoludlužníka. V takovém případě přechází povinnost splácet závazky právě na něj, takže dědic se financování dluhů vyhne.
Dluhy mohou probrat i příbuzní – Banka poskytuje možnost uzavřít dohodu o převzetí odpovědnosti za hypotéku příbuznými. Tento případ je však ojedinělý, protože ochotu splácet dluhy a nezískat nemovitost má minimum lidí.
Výhrou je pojištění pro případ smrti
Při každé schválené hypotéce by bylo ideální uzavřít pojištění úvěru pro případ smrti. Pokud dlužník zemře, všechny závazky na sebe přebírá banka, takže se získáním dědictví se nebude spojovat splácení dluhů. To je přímo ideální možnost jak mohou dědicové přijít k majetku a nebýt konfrontováni s nedořešená dluhy.
I když mnoho možností jak čelit dlouhém na předmětu dědictví Vám nezbývá, můžete se alespoň pokusit o některé z představených řešení. Díky jejich aplikování v praxi se může situace vyvinout ve Váš prospěch a nakonec si docela dobře s touto situací dokážete poradit.