Seznamte se se smlouvou o hypotéce

Smlouva se stává závazným dokumentem při každé formě obchodního vztahu a její znění bude směrodatné během jeho celého trvání. Stejně to platí i při schvalování hypotečního úvěru, které se potvrdí právě podpisem smlouvy mezi žadatelem a bankou. Z toho vyplývá, že znát všechny detaily smlouvy je více než nutné.

Podle statistik jsou slovenský žadatelé o hypotéky méně obezřetní jako například v sousedním Česku. Jejich zájem o seznámení se se všemi podrobnostmi smlouvy není tak vysoký jako je tomu v jiných zemích. To se však často ukazuje jako problém, protože při jistých bankovních úkonech se klienti dostávají do pozice, ve které nerozumí postupu bank. V konečném důsledku z toho vznikají nesrovnalosti a část žadatelů se může dostat i do finančních potíží.

Nepodceňujte žádný detail

Neméně důležité je přikládat důraz každému jednomu bodu ve smlouvě. I když se Vám na první pohled zdá, že některá část není vůbec směrodatná a nemůže ovlivnit samotný průběh splácení, doporučujeme věnovat pozornost všemu. Podcenění již vyšlo draho více zákazníků, takže bude dobře se tomu vyhnout prostřednictvím obezřetného přístupu.

U některých bodech zbystřete

I když žádná smlouva o poskytnutí hypotéky není napsána ve stylu, že něco je velmi důležité a něco vůbec ne, přece jen existuje několik bodů, které vyžadují více pozornosti. Jedná se zejména o nastavení samotných parametrů, které určují délku a formu splácení.

Základ hypoteční smlouvy tvoří:

– Úvod nebo preambule
– Výška a účel hypotéky
– Forma čerpání úvěru
– Závazky vůči bance
– Způsob splácení
– Ručení nebo zajištění
– Případné pojištění úvěru
– Práva a povinnosti smluvních stran
– Závěrečná ustanovení

Zvýšenou pozornost věnujte:

– Nastavení úroku a jeho fixace
– Způsobu čerpání financí
– Celkovému období splácení
– Bodem věnujícím se ručení

Terminologie bankovních pracovníků může být pro laiky často komplikovaná, z čehož mohou vznikat nejasnosti. Důležité je, aby se klient nebál zeptat na všechny nesrovnalosti a podrobně se informoval o každém kroku, kterému nerozumí. Na takový postup má plné právo, takže příslušný pracovník ho nemůže v žádném případě odbýt.