Cena za nejlepší refinanční hypotéku jde do VÚB

Minule jsme Vám přinesli článek o vítězi prestižního ocenění Hypotéka roku 2015, kterým se stala Tatra banka. Porota udělila tomuto poskytovateli hlavní cenu za aktuální nejlepší hypoúvěr na Slovensku. Součástí soutěže však byly i další kategorie, které také poznali svých nových vítězů.

Cena za nejlepší refinanční hypotéku
Cena za nejlepší refinanční hypotéku

Mezi novými laureáty cen udělovaných při vyhlášení výsledků soutěže Hypotéka roku 2015 se kromě Tatra banky objevily i další jména. Jelikož oceňovaných kategorií bylo více najednou, mezi vítězi se také ocitla VÚB, která byla oficiálně prohlášena za poskytovatele s aktuální nejlepší zápůjční hypotékou. Společně s Tatra bankou tak dokázala ovládnout obě kategorie věnované hypotékám.

4 nejčastější chyby při řešení hypotéky

Nejlépe se refinancuje ve VÚB
VÚB si z dubnového vyhodnocení soutěže Hypotéka roku 2015 odnesla cenu za nejlepší refinancovat. V tomto případě jejího prvenství již neuteklo a neopakovala se situace z hlavní kategorie, v níž skončila jen o vlásek za vítěznou Tatra bankou. I když druhé místo v kategorii za nejlepší hypotéku je velkým úspěchem, úsilí této banky bylo odměněno i jedním prvenstvím.

Hypotéka bez dokládání účelu použití peněz – Americká hypotéka

Ocenění díky několika přednostem
Protože porota hodnotila jednotlivé produkty prostřednictvím systému bodování, každá z bank se umístila na dané pozici na základě bodů. Celkově se bralo v úvahu řadu kritérií, od kterých závisely konečné výsledky. Mezi nimi nechyběla výše úrokové sazby, poměr LTV či administrativní zátěž, které zvládla VÚB dost dobře a v konečném důsledku jí to přineslo vítězství. Podobně jako v hlavní kategorii byl rozdíl mezi prvními dvěma bankami jen o desetinu bodu. V případě refinancování se tento rozdíl zopakoval, akorát si Tatra banka s VÚB vyměnili místa.

Tatra banka s VÚB vyměnili místa.
Tatra banka s VÚB vyměnili místa.

O produkty VÚB je velký zájem
Skvělé výsledky v soutěži Hypotéka roku potvrzují silnou pozici VÚB ve slovenském bankovním prostoru, kterou si banka získala díky svým produktům. Mezi ně patří i hypotéka určena na refinancování, která byla podle hodnocení poroty označena za aktuálně nejlepší mezi celou konkurenční nabídkou. Tu využívá dostatek klientů a po vítězství v dané kategorii by se měl její kredit ještě více zvýšit.

hypotéka určena na refinancování
hypotéka určena na refinancování

Přínos VÚB pro slovenský finanční trh je dost velký a za celou historii působení se díky hypotékám z této banky dostali k novému bydlení tisíce Slováků. Snaha a vytrvalá práce banky byla korunována prvenstvím v kategorii nejlepší refinanční hypotéky za rok 2015, což u představitelů určitě podpoří motivaci pracovat na neustálém zlepšování produktů a získávání nových klientů.

Hypotéka roku zná letošního vítěze

O prestižní ceny z různých akcí mezi sebou soutěží i slovenské banky. Každý z účastníků má možnost získat prvenství v dané oblasti a stát se tak vítězem aktuálně probíhajícího ročníku. Nedávno se ceny udělovaly v zajímavé soutěži Hypotéka roku a veřejnost už zná letošního vítěze.

Hypotéky již nevedou ve financování bydlení

Hypotéka roku zná letošního vítěze
Hypotéka roku zná letošního vítěze

Oceňování bank za různé zásluhy se stalo zcela běžným jevem iu nás, čehož důkazem je zajímavá soutěž Hypotéka roku. Tu organizovali TREND a Fincentrum, kteří se společně podíleli na předání ceny pro vítěze aktuálního druhého ročníku. Podstatou celé soutěže bylo udělit titul bance s nejlepším hypotečním produktem, přičemž se bralo v úvahu pár směrodatných kritérií, podle kterých hodnocení se sestavil výsledný žebříček.

Hypotéka roku
Hypotéka roku

V Británii se chystá zdražování hypoték

Z vítězství se těší v Tatra bance

Cenné prvenství za rok 2015 získala Tatra banka, která prý momentálně nabízí nejlepší hypotéku. Produkt z jejich portfolia byl porotou zhodnocen jako komplexní typ úvěru s dobrou kombinací několika kritérií, které jsou pro konečné rozhodování dnešních žadatelů dost podstatné. S počtem bodů 31,2 vyhrála těsně před VÚB, která se svou hypotékou získala 31,1 bodů. Trojici nejlepších ještě doplnila ČSOB, jejíž hodnocení dosáhlo 29,5 bodů.

5 hodnocených kritérií:

1. Úroková sazba – I když výše úroků není jediným důležitým faktorem majícím vliv na rozhodnutí žadatele při výběru úvěru, stále ho usměrňuje nejvíce. Tradiční kritérium samozřejmě nemohlo ujít hodnocení hypoték a v úvahu se bralo hned jako první.

2. Anuitní splácení – Jedná se o formu splácení hypoték, jejíž základ spočívá v úhradě pravidelných měsíčních splátek, přičemž nejprve se platí úroky a postupně přichází na řadu jistina. Jelikož jde o nejčastější formu splácení Slovenské úvěrových produktů u nás, porota ji hodnotila jako další ze směrodatných kritérií.

3. Fixace úroků – Nastavení fixace úrokové sazby je při schvalování hypoték zcela běžná záležitost a její vliv na celkové splácení produktu je dost vysoký. I proto se stala třetím kritériem hodnoceným v této soutěži.

4. Poměr LTV – Změny vycházející z doporučení NBS ovlivnily poskytování hypoték a přístup k poměru LTV, tedy poměru výšky hypotéky k celkové ceně nemovitosti, což má dopad na mnoha žadatelů. Důležitý faktor, který sehrál roli v soutěži o top hypotéku.

5. Akceptace netradičních pracovních smluv – Zajímavým prvkem hodnocení v soutěži je i akceptování netradičních pracovních smluv. Při tomto bodě narazilo na problémy několik bank a jen některé se ukázaly jako schopné přijmout i netypické pracovní poměry.

Cena pro banku s nejlepší letošní hypotékou je předána a vítěz si může posbírat ovoce za svou práci. Ostatní poskytovatelé mají dostatek času na hledání té správné motivace ke zlepšení svých produktů, díky čemuž se mohou pokusit vyhrát toto prestižní ocenění na příští rok. Vítězi přejeme hodně inspirace do další práce a dalším účastníkům přejeme hodně vytrvalosti při vytváření nových a úspěšných hypoproduktov.

Hypotéku si nevybírejte jen podle úroků

Splácení hypoúvěru je dost velkým závazkem, na základě čeho je třeba vybrat si správný produkt u správného poskytovatele. Díky tomu se Vám podaří získat výhodný program, se kterým máte možnost ušetřit nějaké peníze. Nicméně při výběru vhodného úvěru nestačí dívat pouze na výši úroků.

Splácení hypoúvěru
Splácení hypoúvěru

Mnoho žadatelů se orientuje na hypotéky, při kterých budou platit co nejméně. S cílem ušetřit peníze se obracejí na banky a žádají je o schválení hypotéky oceněné nejnižším úrokem. Takový postoj je samozřejmě přirozený, akorát že výše nabízené úrokové sazby není ani zdaleka jediné kritérium, od kterého záleží výhodnost některého z produktů.
V Británii se chystá zdražování hypoték
Při výběru nejlevnější hypotéky je třeba zkoumat několik faktorů
Vyhledávání nejnižších úroků

schválení hypotéky
schválení hypotéky

Každý hypoteční specialista Vás dokáže upozornit, že nejnižší úroky hned neznamenají nejlevnější úvěr. Pokud to i platí, jde jen o výjimečné případy, protože při nejnižších sazbách si banky mohou upravovat ostatní kritéria, například dobu splatnosti nebo fixaci úrokové sazby. Pro klienty je tak mnohdy výhodnější dostat se k úvěru s vyššími úroky, které však v konečném důsledku nejsou překážkou k získání levnější hypotéky.

Hypotéka bez dokládání účelu použití peněz – Americká hypotéka
Volba fixace
Od samotné fixace závisí hodně, protože každý varianta fixace může přinášet jinou hodnotu úroku. Při výročí fixace přichází k dalšímu období, na které se předem schválí nová výše úroku a ta může stoupnout i klesnout. Jelikož je takových fixací během splácení několik, dochází k několika změnám ve výši úroku, což se promítne i do celkové výhodnosti úvěru pro žadatele.
Důležitost poměru LTV
Důležitou roli při hledání správného produktu sehrává i poměr LTV, tedy poměr výšky hypotéky k celkové pořizovací ceně nemovitosti. Toto kritérium dokonce ovlivňuje i nastavení úrokové sazby, takže celkový podíl finančních zdrojů získaných z hypotéky si třeba důkladně promyslet. Ideální výška LTV závisí na individuálních podmínkách, ale obecně se doporučuje využít hypotéku na 70-80% ceny nemovitosti.
Ve hře jsou i doplňkové služby
Dalším příkladem proč nemusí být hypotéka s nejnižším úrokem nejlevnějším jsou doplňkové služby. Banka je ochotna jednat o slevě na úrocích, ale na oplátku od zákazníka vyžaduje využívání nějaké doplňkové služby. Může jít o uzavření pojištění, vedení účtu v bance nebo cokoli jiného. Podstatné je, že za snížení úroků se musíte zavázat k využívání nějaké služby a to se v konečném důsledku odrazí i na celkových nákladech.

cesta k nejlevnější hypotéce
cesta k nejlevnější hypotéce

I když reklamy ohlašují nejnižší úroky jako cestu k nejlevnější hypotéce, neplatí to vždy. Rozumný zákazník si zváží několik kritérií, které mají přímý vliv na celkové náklady za úvěr. Na základě toho si bude moci vybrat lépe a v konečném důsledku ocení, že nevsadil pouze na výši úrokových sazeb.

Hypotéka pro mladé má opět novou příjmovou hranici

Hypotéka pro mladé je nejvýhodnější hypoteční produkt, jaký se nachází v portfoliích Slovenské finančních institucí. Výhodným ho dělají přesně nastavené podmínky, jejichž součástí je garance státní bonifikace a dalších benefitů. Právě díky tomu mají žadatelé možnost financovat své bydlení mnohem výhodnější.

Hypotéku pro mladé najdeme v každé české bance, takže klienti mají dostatečný prostor na výběr poskytovatele. Podmínky úvěru se náramně podobají bez ohledu na výběr banky, protože produkty se schvalují stejnou státní bonusy. To znamená, že k hypotéce dostanete několikaprocentní bonus, který je platný na jistý čas a do určité částky. Tyto benefity jsou stabilní součástí těchto hypoték, ale přece se mezi nimi najde pohyblivý parametr. Tím je příjmový strop, jehož výše se pravidelně mění, na základě čeho se rozšiřuje nebo zužuje okruh žadatelů oprávněných získat finance tímto způsobem.

Jen pro mladé, kteří splňují limit

Už z názvu hypotéky je nám jasné, že tento typ produktu je určen pouze přesně cílené skupině žadatelů. Ní jsou právě mladí lidé ve věku do 35 let, kterým přijde financování nemovitosti prostřednictvím laciné hypotéky určitě vhod. Nicméně samotný věk není jediným kritériem, od kterého záleží získání tohoto speciálního produktu. Stejně důležitou podmínkou je splnění příjmové hranice, která dává bankám možnost schválit úvěr jen vyhrazené skupině žadatelů spadající do tohoto okruhu.

Nová výška stropu

Do zmíněného okruhu úspěšných žadatelů se mohou dostat všichni mladí lidé ve věku do 35 let, jejichž příjem nepřekračuje povolený limit. Ten má jen několik dní stanovenou novou hranici, která vstoupila v platnost od středy 1.dubna. V novém období se bude výše měsíčního výdělku schvalující získat tuto hypotéku limitovat na částku 1193,40 €. Pokud žadatel vydělá více, nárok na poskytnutí hypotéky pro mladé automaticky ztrácí. Vyřešit se to dá jen v případě, že o úvěr požádá dvojice, která má právo na dvojnásobek částky, tedy 2386,80 €. Při žádání dvojicí se neposuzuje příjem osob jednotlivě, takže příjem jednoho z páru může překročit 1193,40 €, pokud dvojice nepřekročí maximální strop 2386,80 €.

Změny probíhají kvartální

Stanovení nového příjmového stropu není nic neobvyklého, vždyť takové změny se dějí v pravidelných čtvrtletních intervalech. Právě 1.dubna odstartoval druhý kvartál v roce, takže s ním přichází i úprava v hypotéce pro mladé. Jelikož se tento příjmový strop vypočítává z průměrné české mzdy, která se neustále mění, pohyb jeho výsledné cifry je pochopitelný.

Pro mladé Slováky, kteří se snaží získat co nejvýhodnější hypotéku, existuje možnost obrátit se na kteroukoli banku s žádostí o úvěr pro mladé. Tu využívá pravidelně mnoho klientů bank a v začínajícím druhém čtvrtletí se jejich počet výrazně zvýší, protože nová tříměsíční příjmová hranice vzrostla až o 105 €. To umožní získat tento speciální produkt mnohem širšímu spektru mladých lidí, kteří potřebují financovat své bydlení právě prostřednictvím bankovních služeb.

Seznamte se se smlouvou o hypotéce

Smlouva se stává závazným dokumentem při každé formě obchodního vztahu a její znění bude směrodatné během jeho celého trvání. Stejně to platí i při schvalování hypotečního úvěru, které se potvrdí právě podpisem smlouvy mezi žadatelem a bankou. Z toho vyplývá, že znát všechny detaily smlouvy je více než nutné.

Podle statistik jsou slovenský žadatelé o hypotéky méně obezřetní jako například v sousedním Česku. Jejich zájem o seznámení se se všemi podrobnostmi smlouvy není tak vysoký jako je tomu v jiných zemích. To se však často ukazuje jako problém, protože při jistých bankovních úkonech se klienti dostávají do pozice, ve které nerozumí postupu bank. V konečném důsledku z toho vznikají nesrovnalosti a část žadatelů se může dostat i do finančních potíží.

Nepodceňujte žádný detail

Neméně důležité je přikládat důraz každému jednomu bodu ve smlouvě. I když se Vám na první pohled zdá, že některá část není vůbec směrodatná a nemůže ovlivnit samotný průběh splácení, doporučujeme věnovat pozornost všemu. Podcenění již vyšlo draho více zákazníků, takže bude dobře se tomu vyhnout prostřednictvím obezřetného přístupu.

U některých bodech zbystřete

I když žádná smlouva o poskytnutí hypotéky není napsána ve stylu, že něco je velmi důležité a něco vůbec ne, přece jen existuje několik bodů, které vyžadují více pozornosti. Jedná se zejména o nastavení samotných parametrů, které určují délku a formu splácení.

Základ hypoteční smlouvy tvoří:

– Úvod nebo preambule
– Výška a účel hypotéky
– Forma čerpání úvěru
– Závazky vůči bance
– Způsob splácení
– Ručení nebo zajištění
– Případné pojištění úvěru
– Práva a povinnosti smluvních stran
– Závěrečná ustanovení

Zvýšenou pozornost věnujte:

– Nastavení úroku a jeho fixace
– Způsobu čerpání financí
– Celkovému období splácení
– Bodem věnujícím se ručení

Terminologie bankovních pracovníků může být pro laiky často komplikovaná, z čehož mohou vznikat nejasnosti. Důležité je, aby se klient nebál zeptat na všechny nesrovnalosti a podrobně se informoval o každém kroku, kterému nerozumí. Na takový postup má plné právo, takže příslušný pracovník ho nemůže v žádném případě odbýt.

Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Po smrti majitele jakékoliv nemovitosti dochází k procesu dědění. Při tomto úkonu se však často naskytnou různé překážky, které přímo ovlivňují jeho průběh a jedním z nich jsou i dluhy, které automaticky přecházejí na dědice. To se samozřejmě týká i nesplacených hypoúverov, které zatěžují předmět dědictví, tedy nemovitost.

Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?
Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Podle různých statistik u nás nastává situace s děděním nemovitosti zatížené nesplacenou hypotékou často. Slovenský právní řád určuje dědiců hned po smrti zůstavitele, i když právoplatně se stává majetek zděděným až po udělení osvědčení vydaného soudem a zápisu na katastru. Právě do tohoto období existuje stále šance najít řešení jak se dlouhém vyhnout.
Odmítnutím dluhů se vzdáváte nemovitosti
Při dědění nemovitosti zatížené nesplaceným hypoúverom jsou dědicové postaveni do složité situace. Na jedné straně mohou získat nemovitý majetek, ale na druhé jsou nuceni převzít na sebe všechny dluhy uvalené na předmětnou nemovitost. Naše legislativa neumožňuje získat dědictví a neplatit případné dluhy, takže s povinností splatit závazky třeba předem počítat. Stále se však najde pár právní akceptovaných způsobů, které dokáží situaci změnit.

Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?
Jak řešit dědictví zatížené hypotékou?

Jaké máte možnosti v případě zdědění zadlužené nemovitosti?
Požádejte o pozastavení úročení – Během průběhu dědického řízení Vám banka nesmí účtovat úroky, takže nějaký čas po smrti zůstavitele budete osvobozeni od splácení dluhů. Avšak jakmile se dědické řízení uzavře a budete označení za právoplatného dědice, vzniká Vám povinnost splácet řádně a včas, samozřejmě v případě přijetí dědictví.
Zjistěte, zda existuje spoludlužník – Pro vyřešení situace je důležité ověřit si, zda má schválena hypotéka i spoludlužníka. V takovém případě přechází povinnost splácet závazky právě na něj, takže dědic se financování dluhů vyhne.
Dluhy mohou probrat i příbuzní – Banka poskytuje možnost uzavřít dohodu o převzetí odpovědnosti za hypotéku příbuznými. Tento případ je však ojedinělý, protože ochotu splácet dluhy a nezískat nemovitost má minimum lidí.
Výhrou je pojištění pro případ smrti
Při každé schválené hypotéce by bylo ideální uzavřít pojištění úvěru pro případ smrti. Pokud dlužník zemře, všechny závazky na sebe přebírá banka, takže se získáním dědictví se nebude spojovat splácení dluhů. To je přímo ideální možnost jak mohou dědicové přijít k majetku a nebýt konfrontováni s nedořešená dluhy.
I když mnoho možností jak čelit dlouhém na předmětu dědictví Vám nezbývá, můžete se alespoň pokusit o některé z představených řešení. Díky jejich aplikování v praxi se může situace vyvinout ve Váš prospěch a nakonec si docela dobře s touto situací dokážete poradit.

Je možné změnit úrokovou sazbu mimo výročí fixace?

V posledním období jsme na hypotečním trhu zaznamenali zajímavý jev. Několik měsíců po sobě klesaly úroky a žadatelé mohli získat mnohem levnější hypotéky. To vede mnoha klientů k otázce, zda existuje možnost změnit úrokovou sazbu za nižší i před uplynutím doby fixace?

Ze všech dostupných druhů hypotečních úvěrů se na Slovensku nejčastěji schvalují klasické produkty vázané fixací úrokové sazby. Při těchto úvěrech musí klient počítat s tím, že nastavený úrok bude na stejné období neměnný. To znamená, že během let dohodnutých mezi bankou a klientem budete platit aktuálně nastavený úrok. Avšak kvůli dlouhodobě klesajícím úrokovým sazbám oslovuje banky s požadavkem na změnu úrokových sazeb i před výročím fixace stále větší množství žadatelů. Je vůbec možné ze strany banky vyhovět takové zvláštní požadavky a co je třeba udělat pro umožnění tohoto kroku?

Vše záleží na konkrétní banky

Pokud se klient s poskytovatelem už jednou dohodli na určitých podmínkách, mezi nimiž byla i fixace úrokové sazby na stejné období, vyjednat si změnu těchto podmínek nebude pro žadatele vůbec jednoduché. I přesto, že v mnoha případech to bude boj, existuje pár dostupných možností, se kterými se dá uspět. I když se banky zvyknou ke každému klientovi postavit individuálně, ne každá z nich bude otevřena změně výše úroků před fixací. Šance vyjednat si takovou možnost je vždy závislá od metodiky konkrétní banky.

Šancí je žádost o nový úvěr

Pokud to se změnou úrokových sazeb před výročím fixace myslíte opravdu vážně, nejlepší a ve většině případů jedinou možností jak se o to pokusit je snaha získat nový úvěr, kterým vyplatíte ten starý. Ovšem pozor, nejde o žádný refinancovat, při kterém odcházíte za nižšími úroky do nové banky. O nový úvěr musíte požádat u dosavadního poskytovatele, který Vám dá šanci získat nižší úroky, jelikož při každé nové schválené hypotéce platí aktuální parametry. Má to však i své mínusy, které při předčasném vyplacení přicházejí.

Co očekávat při předčasném splacení úvěru novým úvěrů ze stejné banky?

Nevyhnete se poplatkům – Jsou to právě poplatky, které mohou prodražit hypotéku, kvůli čemuž Vás celý úvěr vyjde i tak draho. Většinou se poplatek za předčasné splacení pohybuje na úrovni 5%, což se může při vyšších hypoték vyšplhat až na několik tisíc eur.

Budete si muset půjčit více – Někteří poskytovatelé umožní klientům získat nový úvěr a předčasně splatit ten starý, ale kladou si jednu komplikovanou podmínku. Tou je nutnost půjčit si větší sumu peněz jako při původním úvěru. Tak sice klient získá nižší úroky, ale čeká ho splácení větší částky. To je zcela zbytečný krok, pokud více financí nepotřebuje.

I když existuje možnost změnit úrokové sazby ještě před uplynutím doby fixace, taková situace není standardní a banky se podle toho k ní staví. Samozřejmě, že oslovit banku s takovou netradiční požadavkem můžete a máte i šanci získat nižší úroky, ale netřeba zapomínat na náročná kritéria, které se mohou v konečném důsledku ukázat jako nevýhodné.

Správně zvolená fixace je velkým plusem.

Slovenští žadatelé jsou známí svou orientací na vázané hypotéky s nastavenou fixací úroku, díky čemuž mají během splácení větší jistotu a nemusí čelit častým změnám úrokových sazeb. I při volbě hypotéky tohoto typu je však třeba najít správné parametry fixace, které budou vyhovovat individuálním požadavkům klienta.
Charakter každého žadatele je jiný, takže nastavení přesných podmínek při schvalování hypotečního úvěru bude více než důležité. Součástí těchto podmínek bude i samotná fixace úrokové sazby, jejíž zvolená délka by měla záviset na konkrétním typu klienta. V žádném případě nelze obecně určit, který z variant je nejideálnější, takže vzít v úvahu individualitu by měly obě smluvní strany.
účel fixace
Podstatou fixace je stanovit konkrétní výši úrokové sazby a na zvolené období ji zafixovat, tedy udělat z ní stabilní hodnotu, která se na jistý čas nesmí měnit. Možné zvýšení nebo snížení této sazby se bude moci uskutečnit až na výročí fixace, takže spíše nečekejte žádné změny. Právě tímto účelem fixace dává žadatelům jistou míru jistoty, díky které vědí, na čem momentálně jsou a nemusí se obávat výkyvů ve splácení.
Čím jsou úroky nižší, tím je výběr fixace důležitější
Vzhledem k tomu, že průměrná úroková sazba zaznamenala během loňského roku výrazný pokles, banky si dávají na nastavení vhodné fixace záležet ještě víc. Tomu přizpůsobují i ​​konkrétní podmínky spojené s její délkou a klientům tak dávají na výběr. Čím více budou úroky klesat, tím bude volba konkrétního období fixace důležitější, takže doporučujeme si vybírat ty nejvýhodnější varianty, se kterými máte možnost dostat se k levnějším úvěrům.
Možné varianty fixace v našich bankách:
1 rok – Nejkratší možné období, které si můžete zvolit. Vzhledem k tomu ho banky oceňují vyššími úroky, takže není vůbec výhodné. Kromě toho nenabízí velkou stabilitu splácení.
3 roky – 3-letá fixace patří k těm nejvyužívanějším možnostem. Klienti po ní sahají zejména kvůli nejvýhodnějším úrokem a přiměřenému období vázanosti.
5 let – 5-letá fixace je v nastavení kritérií téměř identická s 3-letou. Tento oblíbený varianta doporučují i ​​sami poskytovatelé.
7 let – 7-leté období je novinkou, se kterou přišla jako první UniCredit Bank. Přináší alternativu vůči 3 a 5-letým fixacím a její podmínky jsou nastaveny podobně.
10 let – Podobně jako při roční délce, i ta desetiletá se oceňuje vysokými sazbami. Způsobené to je příliš dlouhou vázaností na jednu úrokovou míru, kterou banky nemají rádi.
V současnosti nabízejí slovenské banky několik druhů fixace současně, takže při jednání o přesných podmínkách hypotéky se můžete s daným poskytovatelem dohodnout na té nejvýhodnější možnosti, díky které budete schopni splácet hypotéku řádně a včas. Po uplynutí nastaveného období fixace se může fixovat opět a samozřejmě s úpravami úroku, takže pak se budete vědět rozhodnout, zda Vám nové podmínky vyhovují nebo zkusíte jiné.

Jak řešit problémy se splácením hypotéky?

Každá banka poskytuje klientům hypotéku s cílem mít splaceny půjčené peníze řádně a včas podle vzájemné dohody. V mnoha případech však nastane situace, že se žadatel dostane do finanční tísně a schopnost splácet svůj závazek je ohrožena. Tehdy zůstává jediná možnost a to jednat s bankou o možnostech upravení podmínek.

Problémy s financemi jsou v dnešní době běžné a u mnoha klientů bank reálné ohrožují splácení hypotéky. Zvýšené výdaje, narození dítěte, snížení platu či ztráta zaměstnání jsou jen některé z hlavních příčin nedostatku peněz na plnění finančních závazků. Banky si však vyžadují řádné a včasné splácení, takže zpoždění splátek nebo dokonce vyhýbání se splácení nebudou nikde tolerovat. Co tedy dělat, pokud Vám chybí peníze a máte na krku hypotéku?

Důležité je komunikovat s bankou

Pokud se vytrvale hledá vhodné řešení, tak se dá vyřešit každý problém. Stejné to je i při finančních záležitostech, konkrétně při neschopnosti splácení hypotéky. I při této situaci existují adekvátní možnosti jak si pomoci, akorát je důležité začít okamžitě komunikovat s poskytovatelem a oslovit ho s požadavkem o úlevu. Na základě toho může banka přistoupit ke krokům, díky kterým budou finanční závazky dále spláceny, i když za jiných podmínek.

Možnosti jak dočasně řešit problémy se splácením:

1. Požádejte o odklad splátek – Tuto možnost banky nemají v oblibě, ale i přesto Vám za jistých okolností dokáží vyhovět. Buď se odloží jen splátka jistiny a úroky se platí dále nebo se odloží výška celé splátky. Konkrétní délka odkladu je závislá od daného věřitele, ale obvykle se tato varianta umožňuje po dobu 3 až 6 měsíců.

2. Zkuste konsolidovat – Možností je i konsolidace úvěrů, ale to se dá zrealizovat pouze v případě, že splácíte dva nebo více úvěrů současně. Díky tomuto kroku se úvěry spojí do jednoho a tím budete splácet pouze jedné bance. S tímto krokem často přichází i celkové snížení splátky, takže vyplatí se to zkusit.

3. Ptejte se na dočasné snížení splátky – Požádání o snížení měsíční splátky používaných žadateli nejvíce. Díky němu splácejí závazek nadále, jen v nižších částkách, což by jim mělo pomoci během období řešení finančních problémů.

4. Nechte úvěr na spoludlužníka – Dalším šancí jak si pomoci s úvěrem je přenechání splácení na spoludlužníka. Ten by za předpokladu, že banka bude s touto změnou souhlasit, převzal na nějaký čas odpovědnost za splácení Reálně se to využívá jen sporadicky, protože málokdo je ochoten platit závazky za druhého.

Pokud potřebujete najít vhodné řešení, které Vám pomůže se splácením hypotéky během finančně slabšího období, můžete oslovit banku s požadavkem na schválení některé z možností. Pamatujte, že tyto možnosti Vám úvěr prodlouží a prodraží, takže využívejte je opravdu jen v nutných případech.

Víme jak myslí Slováci při žádání o hypotéku

Patří Slováci k liberálním žadatelům nebo spíše preferují konzervativní postupy? Zvolí si raději cestu za jistotou nebo se sebevědomě odváží riskovat s cílem zkusit splácet méně? Budou se při výběru produktu řídit vlastním úsudkem nebo se nechají ovlivnit vnějšími podněty? Při zodpovězení těchto otázek se dá vytvořit profil, který bude obecně charakterizovat myšlení našich žadatelů při výběru hypotéky.

Slovenská mentalita se vyznačuje jistými specifiky, které se projevují i ​​při využívání úvěrových produktů. Vzhledem k tomu se u nás „strategie“ žádosti o hypotéku odlišuje od jiných zemí, kde je myšlení hostů přece jen trochu jiné. My si nyní můžeme v krátkosti zhodnotit jak se projevuje slovenský žadatel a jak přemýšlí při výběru hypotéky.

konzervativní myšlení

Slovenská klientů bank můžeme považovat za dosti konzervativní a tato charakteristika jejich vystihuje zejména při výběru hypoúverov. Je zcela běžné, že žadatelé se přicházejícím novinkám v portfoliích přizpůsobují pomaleji a při velkých změnách v parametrech úvěru jsou dost opatrní. Z toho jasně vyplývá, že banky musí být trpělivé a počkat, dokud se nový produkt dostane do povědomí lidí a získá si důvěru klientely.

Sázíme na jistotu

V západoevropských zemích se většina žadatelů orientuje na variabilní typy hypoték, které jsou oceněny plovoucí úrokovou sazbou. To znamená, že úrok se často mění podle aktuálního vývoje a klienti si musí zvyknout na rizika spojená s kolísáním měsíční splátky. Slováci smýšlejí přesně naopak a jistota vyváženého splácení je pro ně důležitá. Proto si vybírají klasické hypotéky s fixací úrokové sazby, která na stejné období zaručí stálost.

Chybí více individuality

Pokud budeme pokračovat v hledání společných rysů chování Slovak žadatelů, určitě nás upoutá ještě jedna typická vlastnost. Tou je nízká míra individuality při výběru konkrétního produktu, s čímž se mnohdy pojí nepříliš vhodná volba. Je běžné, že Slováci si berou hypotéky bez nějaké větší přípravy. Nechce se jim zkoumat několik nabídky, nevěnují dostatečnou pozornost svým finančním možnostem a produkt si vybírají podle sympatií nebo doporučení známých. V horším případě se klienti nechají přesvědčit reklamou, která o daném produktu i tak neřekne nic podstatného. Takový přístup se sice může vyplatit, ale pokud se to nepodaří, výsledkem jsou nevhodné smluvní podmínky a zbytečné proplácení úvěru.

Možná jste se také našli v této charakteristice, jejímž cílem je přiblížit způsob myšlení slovenské klienty při žádání o hypoteční úvěr. Samozřejmě, je třeba to vnímat jen jako obecný potenciál, který vystihuje většinu, takže určitě to neplatí v každém případě. Avšak na základě dosavadních zkušeností a řízení klientů bank je jasné, že mentalita Slovenské žadatelů je svým způsobem specifická a od zahraničních klientů se dost liší.