Jak řešit problémy se splácením hypotéky?

Každá banka poskytuje klientům hypotéku s cílem mít splaceny půjčené peníze řádně a včas podle vzájemné dohody. V mnoha případech však nastane situace, že se žadatel dostane do finanční tísně a schopnost splácet svůj závazek je ohrožena. Tehdy zůstává jediná možnost a to jednat s bankou o možnostech upravení podmínek.

Problémy s financemi jsou v dnešní době běžné a u mnoha klientů bank reálné ohrožují splácení hypotéky. Zvýšené výdaje, narození dítěte, snížení platu či ztráta zaměstnání jsou jen některé z hlavních příčin nedostatku peněz na plnění finančních závazků. Banky si však vyžadují řádné a včasné splácení, takže zpoždění splátek nebo dokonce vyhýbání se splácení nebudou nikde tolerovat. Co tedy dělat, pokud Vám chybí peníze a máte na krku hypotéku?

Důležité je komunikovat s bankou

Pokud se vytrvale hledá vhodné řešení, tak se dá vyřešit každý problém. Stejné to je i při finančních záležitostech, konkrétně při neschopnosti splácení hypotéky. I při této situaci existují adekvátní možnosti jak si pomoci, akorát je důležité začít okamžitě komunikovat s poskytovatelem a oslovit ho s požadavkem o úlevu. Na základě toho může banka přistoupit ke krokům, díky kterým budou finanční závazky dále spláceny, i když za jiných podmínek.

Možnosti jak dočasně řešit problémy se splácením:

1. Požádejte o odklad splátek – Tuto možnost banky nemají v oblibě, ale i přesto Vám za jistých okolností dokáží vyhovět. Buď se odloží jen splátka jistiny a úroky se platí dále nebo se odloží výška celé splátky. Konkrétní délka odkladu je závislá od daného věřitele, ale obvykle se tato varianta umožňuje po dobu 3 až 6 měsíců.

2. Zkuste konsolidovat – Možností je i konsolidace úvěrů, ale to se dá zrealizovat pouze v případě, že splácíte dva nebo více úvěrů současně. Díky tomuto kroku se úvěry spojí do jednoho a tím budete splácet pouze jedné bance. S tímto krokem často přichází i celkové snížení splátky, takže vyplatí se to zkusit.

3. Ptejte se na dočasné snížení splátky – Požádání o snížení měsíční splátky používaných žadateli nejvíce. Díky němu splácejí závazek nadále, jen v nižších částkách, což by jim mělo pomoci během období řešení finančních problémů.

4. Nechte úvěr na spoludlužníka – Dalším šancí jak si pomoci s úvěrem je přenechání splácení na spoludlužníka. Ten by za předpokladu, že banka bude s touto změnou souhlasit, převzal na nějaký čas odpovědnost za splácení Reálně se to využívá jen sporadicky, protože málokdo je ochoten platit závazky za druhého.

Pokud potřebujete najít vhodné řešení, které Vám pomůže se splácením hypotéky během finančně slabšího období, můžete oslovit banku s požadavkem na schválení některé z možností. Pamatujte, že tyto možnosti Vám úvěr prodlouží a prodraží, takže využívejte je opravdu jen v nutných případech.