hypoteční úvěr

Banka, která poskytuje hypoteční úvěry ve smyslu zákona musí mít udělenou od NBS hypoteční licenci. Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož účelem je nabytí, výstavba či rekonstrukce nemovitosti. Podmínkou při jeho poskytnutí je rovněž zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky, díky čemuž má hypoteční úvěr nízké úročení. Hypoteční úvěr může být poskytnut až do výše 70% z hodnoty zastavené nemovitosti a při tomto druhu úvěru si klient může uplatnit nárok na státní podporu, pokud ji stát poskytuje. Může být poskytnut i na více než 70% z hodnoty zastavené nemovitosti. Počet těchto poskytnutých úvěrů je však omezený, a to jen 10% z objemu všech poskytnutých hypotečních úvěrů. Banky mohou nabízet i kombinovaný úvěr, a to hypoteční a spotřební úvěr. Tento úvěr může být poskytnut až nad 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Úroková sazba tak hypotečního tak spotřebního úvěru je většinou stejná. Hypoteční úvěr nemůže být splacen dalším hypotečním úvěrem (jinou hypotékou však ano).

Co je hypoteční úvěr?

Co je hypoteční úvěr?
Hypoteční úvěr je úvěr, který se poskytuje na investice do nemovitostí, na jejich výstavbu nebo pořízení, a který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Investicí do nemovitostí se rozumí:

koupě tuzemské nemovitosti nebo její části
výstavba nebo změna dokončených staveb
údržba tuzemských nemovitostí
splacení dříve poskytnutého úvěru nebo půjčky použité na investici do nemovitosti
získání vlastnického podílu na nemovitosti (např .: vypořádání společného vlastnictví manželů, vypořádání dědictví atd.)
Poskytnout hypoteční úvěr na movité věci jako automobil, nábytek atd., Na investici do nemovitostí v zahraničí a na převod členského podílu na družstevní byt je možné prostřednictvím speciálního úvěru nebo tzv. Americké hypotéky, která je formou neúčelového úvěru, kde se ručí nemovitostí.

Objektem hypotečního úvěru může být např. :

rodinný dům
byt do osobního vlastnictví
rekreační objekt (pro individuální rekreaci)
bytový dům
provozní dům
stavební pozemek (za určitých podmínek)
ostatní podnikatelské objekty a jednoduché stavby
změny týkající se shora uvedených staveb.
Hypoteční úvěry mohou poskytovat banky na základě Zákona č.483 / 2001 Sb. o bankách podle § 67, kterým bylo k této činnosti vydané zvláštní povolení k vydávání hypotečních zástavních listů podle Zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech.

HYPOÚVER PRO MLADÉ

HYPOÚVER PRO MLADÉ je hypoteční úvěr ve smyslu Zákona o bankách s nárokem na státní příspěvek pro mladé a příspěvek od banky do částky úvěru nejvíce 50.000 EUR. Státní příspěvek pro mladé a příspěvek od banky dostává dlužník prvních 5 let od zahájení úročení úvěru.

podmínky úvěru
Žadatel o úvěr

fyzická osoba ve věku od 18 let do 35 let věku ke dni podání žádosti o úvěr
měsíční příjem má max. ve výši 1,3 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy zaměstnance v NH ČR za kalendářní čtvrtletí, které předchází dvěma čtvrtletím, kdy byla žádost o hypoteční úvěr podána. Aktuální výši průměrné hrubé mzdy v NH ČR naleznete na http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=35593 (dále jen „hraniční příjem“)
pokud jsou mladými nepobírají HÚ manželé, jejich průměrný měsíční příjem spolu nesmí přesáhnout 2,6 násobek hraničního příjmu a pokud jsou mladými příjemci hypotečního úvěru více spoludlužníci, jejich průměrný měsíční příjem spolu nesmí přesáhnout součin počtu spoludlužníků a 1,3 násobku hraničního příjmu
výše úvěru

minimální výše úvěru 5.000 EUR
maximální výše úvěru 70% z hodnoty zakládané nemovitosti, resp. 50.000 EUR na jednu nemovitost určenou k bydlení bydlení (vyšší úvěr vám poskytneme v kombinaci s hypoúverom Invest)
Komplexní informace o možnosti financování Vám rádi poskytneme na každé pobočce UniCredit Bank.

měna úvěru

EUR
lhůta splatnosti

4 – 30 let
účel úvěru

nabytí tuzemské nemovitosti nebo její části
výstavba nebo změna dokončených staveb
údržba tuzemských nemovitostí
zajištění úvěru
Základní zajištění hypotečního úvěru:

zřízení zástavního práva k tuzemské nemovitosti (i financované nebo rozestavěné) ve prospěch banky
pojištění zastavené nemovitosti a vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky, pojistné plnění by mělo být dohodnuto minimálně ve výši poskytnutého hypotečního úvěru (resp. ve výši tržní hodnoty nemovitosti) a minimálně po dobu trvání úvěrového vztahu.
Požadavky na nemovitost

nemovitost určená na celoroční bydlení (např. rodinný dům nebo byt)
vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba, která do úvěrového vztahu vstupuje jako zástavce
financované nemovitosti se musí nacházet na území ČR
na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo nebo omezení převodu nemovitosti vůči třetím osobám nebo jiným finančním institucím (s výjimkou zástavního práva ve prospěch SFRB, stavební spořitelny a zástavního práva zřízeného k zajištění splnění pohledávek vyplývajících z převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru podle § 15 až 18b zákona č. 182/93 Sb ve znění pozdějších předpisů)
čerpání úvěru
Čerpání hypotečního úvěru může být realizováno jako:

jednorázové
postupné
Čerpání je možné převodem na běžný účet klienta v bance nebo převodem na jiný klientem určený účet.

forma splácení
Splácení úvěru probíhá fixně stanovenými pravidelnými měsíčními anuitními splátkami (splátka jistiny úvěru s úroky).

Výhody Hypoúveru pro mladé
bez poplatku za poradenství při zpracování úvěru
možnost snížení úrokové sazby o příspěvek státu a banky až ve výši 3%
transparentní úroková sazba
možnost zajištění úvěru i financovanou nebo rozestavěnou nemovitostí zapsanou v katastru nemovitostí

moje hypotéky

Nezmeškejte limitován úrok 1,89% p.a.
mou HYPOTÉKU získáte jednoduše:
právě teď požádejte o úvěr se zvýhodněnou sazbou
zafixujte si sazbu na celé tři roky
posílejte si na môjÚČETactive2 příjem ve výši minimálně 1,5 násobku anuitní měsíční splátky úvěru a zároveň ve výši minimálně 400 € měsíčně
zřiďte si mojePOISTENIEnehnuteľnosti.
Základní informace:
splatnost úvěru až do 30 let (s přihlédnutím k dosažení hranice důchodového věku)
minimální výše úvěru 3 500 €
maximální výše úvěru do 90% hodnoty zakládané nemovitosti
fixována úroková sazba na období 1, 3 a 5 let
účel úvěru: nabytí / výstavba nemovitosti, změna nebo údržba dokončené stavby
výhody:
i bez potvrzení o příjmu
bez poplatku za zpracování úvěru
nízké splátky
čerpání na návrh na vklad zástavního práva
pojištění nemovitosti přímo na pobočce Sberbank
pojištění schopnosti splácet úvěr (je možné pojistit najednou i dvou dlužníků)
vypracování znaleckého posudku bankou
mimořádné splátky úvěru ročně až ve výši 20% zůstatku úvěru bez poplatku
mimořádné splátky úvěru vždy k ukončení lhůty fixace bez poplatku
Hypoteční úvěr pro mladé:
stačí mít 18 – 35 let a příjem za předchozí kalendářní rok nižší než 1,3 násobek průměrného hrubého příjmu v národním hospodářství
minimální výše úvěru 3 500 €
maximální výše úvěru do 70% hodnoty zakládané nemovitosti
splatnost úvěru 4 – 30 let (s přihlédnutím k dosažení hranice důchodového věku)
fixována úroková sazba na období 1, 3 a 5 let
zvýhodněný úrok díky státnímu příspěvku pro mladé ve výši 2% a příspěvku banky v podobě dalšího 1% až do výše 50 000 €, a to na prvních 5 let
účel úvěru: nabytí / výstavba nemovitosti, změna nebo údržba dokončené stavby

Hypoteční úvěr je nejčastějším způsobem financování nákupu nemovitostí

Hypoteční úvěr je nejčastějším způsobem financování nákupu nemovitostí. V případě, že chcete kupovat byt, dům nebo pozemek a nemáte dostatečnou hotovost na financování bydlení naleznete zde užitečné informace o možnostech financování Vašeho bydlení. V dnešní době banky poskytují i ​​jiné typy úvěrů na bydlení, které jsou zaručeny nemovitostí nebo spotřební úvěry, které lze použít na cokoliv bez dokládání použití tzv. americké hypotéky.

Definice hypotečního úvěru
Hypoteční úvěr (hypoúvěr) lze zjednodušeně definovat jako úvěr, který má tyto vlastnosti:
Podmínkou poskytnutí půjčky na bydlení, resp. hypotečního úvěru je zřízení zástavního práva k nemovitosti na území České republiky – zápis na list vlastnictví do části C – tíhy do katastru nemovitostí
Splatnost úvěru zajištěného nemovitostí je od 4 do 30 let.
Úvěr je možné poskytnout po založení vlastní nemovitosti (i rozestavěné), nebo se souhlasem majitele je možné založit i jinou nemovitost.
Pro určení ceny zakládané nemovitosti je třeba vypracovat znalecký posudek. Vypracovává ho soudní znalec, jehož akceptuje banka poskytující půjčku na bydlení.
Hypoteční úvěr poskytovaný bankami (na jehož základě měla banka povinnost vydat hypoteční zástavní listy) bylo možné použít na financování do výše 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Dnešní úvěry na bydlení, resp. půjčky na bydlení je možné použít na financování až 100% hodnoty nemovitosti.
Úrokové sazby úvěru si určují banky na základě aktuálních úrokových sazeb na finančních trzích, typu úvěru a bonity klienta. Nejčastější typy úrokové sazby jsou pohyblivá (variabilní – banka může kdykoli během splácení hypoúvěru změnit výši úroku) a fixována na určité období (nejčastěji fixována na 1 rok, 2, 3, 5 let někdy až na 10 let. Během této doby banka nemůže měnit výšku úroku ani splátky. Cenou za tuto fixaci je obvykle o něco vyšší fixní sazba než u pohyblivé úrokové sazbě.
Nejnovější hypoteční úvěry a půjčky na bydlení

Hypotéka od mBank od 3,73% – úvěr na bydlení
Hypotéka od mBank – mHypotéka je vhodná na financování koupi nemovitostí, případně na refinancování hypotečního … více informací o úvěru
Úvěr na bydlení s doživotně garantovanou splátkou
Úvěr na bydlení s doživotně garantovanou splátkou od České Spořitelny je úvěr na financování … více informací o úvěru

Hypotéka od ČSOB zaplatí 3 splátky za Vás
ČSOB nabízí hypoteční úvěr při kterém slibuje zaplatit 3 splátky za Vás. Na stránce banky informuje, že až do výše 1500 Eur, tedy při maximální … více informací o úvěru

Hypotéka se zrychleným splácením od Tatra Banky
Tatra banka představila svou hypotéku se zrychleným splácením. Při tomto hypotečním úvěru je možné na konci každého měsíce splatit vedle standardní splátce … více informací o úvěru

Úvěr na bydlení od České Spořitelny
Potřebujete rychle řešit Vaše bydlení, a chcete flexibilnější úvěr jako je hypotéka, Slovenský Spořitelna poskytuje úvěry na bydlení, díky kterým si můžete koupit byt, pozemek … více informací o úvěru

Hypoúvěr bez poplatku od UniCredit Bank
Hypoúvěry od Unicredit Bank na financování bydlení a nákup nemovitostí. Hypoúver banka připraví tak, aby co nejlépe odpovídal Vašim potřebám a finančním možnostem …. více informací o úvěru

Hypotéka, Hypoteční úvěr

Hypotéka je dlouhodobý bankovní úvěr (standardně se splatností 4 až 30 let, výjimečně i se splatností 1 až 40 let), který se obvykle poskytuje účelově na investice do nemovitostí sloužících k bydlení. Podmínkou jejího poskytnutí je zajištění zástavním právem k nemovitosti. Většina bank nevyžaduje, aby byla zakládána nemovitost ve vlastnictví osoby, která o hypotéku žádá. Nemovitost může vlastnit i někdo jiný, např. rodiče, sourozenci, známí apod.

Výši hypotečního úvěru stanovují banky na základě přehodnocení žadatele, jakož i na základě hodnoty nemovitosti, která má sloužit k zajištění hypotéky. Banky obvykle poskytují hypotéku až do výše 70%, (v některých případech až do 100%) z hodnoty nemovitosti.

Hodnotu nemovitosti stanoví znalci, přičemž banka má právo hodnotu nemovitosti stanovenou znalcem upravit. Některé banky mají interních znalce nebo interní seznamy doporučených znalců, případně mají seznamy znalců, jejichž znalecké posudky neakceptují, proto doporučujeme výběr znalce konzultovat s bankou předem.

V žádosti o hypotéku si klient může stanovit „Fixaci úrokové sazby“, t. j. období, během kterého banka klientovi ponechá úrokovou sazbu nezměněnou. Po uplynutí tohoto termínu má banka právo výši úrokové sazby měnit. Je to jeden z parametrů, který ovlivňuje výši úrokové sazby.

hypoteční úvěr

hypoteční úvěr

Hypotéční úvěry jsou účelové, dlouhodobé úvěry nabízené bankovními společnostmi se splatností až 30 let. Hypoteční úvěr se poskytuje fyzickým osobám na koupi, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nemovitosti za účelem bydlení a to až do 90% z hodnoty nemovitosti. Při takovém druhu úvěru je požadováno zajištění formou zástavního práva k nemovitosti, a to ik rozestavěné, přičemž nemovitost nemusí být ve vlastnictví samotného žadatele, což využívají zejména mladí lidé, kteří si obstarávají bydlení a ručí kupovanou nemovitostí. Benefitem hypotečního úvěru je dlouhá splatnost a nízké roční úročení včetně RPSN oproti jiným komerčním úvěrů. Hypoteční úvěr je v určitých případech dotovaný i státem, co na trhu známe pod pojmem hypoteční úvěr pro mladé. Protože hypoteční úvěr je účelový úvěr, jehož záměr je podpora a rozvoj výstavby a bydlení, jeho účel použití je vždy nutné prokázat. Při koupi bytu to je zejména samotný doklad o koupi, tzv. kupní smlouva. Pokud máte zájem o bezúčelové bankovní úvěr zajištěný s nemovitostí, informujte se kliknutím na úvěr americká hypotéka.
Hypoteční úvěr od nás

Hypoteční úvěr nabízíme klientům s aktuálními informacemi a možnostmi od všech hypotečních bank. Zaměřujeme se zejména na dostupnost, průchodnost úvěru, a s tím související úrokové sazby. Naše služby poskytujeme na celém území Slovenska. Máme zkušenosti s množstvím již schválených hypoúverov, a tak víme každého klienta maximálně připravit na celý průběh a proces schvalování. Dokážeme pomoci i klientům, kteří mají zápis v úvěrovém registru, a to zejména z důvodu prodlení splátek, kde jim standardním způsobem byla žádost o poskytnutí hypotečního úvěru v bance zamítnuta. Pro takových klienty nabízíme výhodné a dlouhodobé nebankovní úvěry.

Podmínky pro získání hypotečního úvěru

Žadatel je fyzickou osobou.
Věk žadatele v době podání žádosti minimálně 18 let.
Žadatel má trvalý pobyt na území ČR nebo, pokud je žadatelem cizinec, také má mít trvalý pobyt na území České republiky.
Žadatel je schopen prokázat pravidelný měsíční příjem na důvěryhodnost splácení hypotečního úvěru.
Žadatel není dlužníkem při hypotečním úvěru u jiné banky a všechny své závazky si řádně plní.
Další požadované dokumenty k žádosti o hypoteční úvěr jsou:

Potvrzení o výši příjmu žadatele (potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání).
Znalcem vypracovaný cenový odhad nemovitosti, tzv. znalecký posudek.
Výpis z katastrální mapy a výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí pro právní účely.
Kopie kupní smlouvy nebo jiný doklad o nabytí vlastnictví k nemovitosti.
Vyjádření souhlasu od vlastníka nemovitosti se zřízením zástavního práva.
Jiné listiny, které si může banka vyžádat na základě individuálního posouzení žádosti.
Poskytujeme odborné poradenství na vysoké úrovni, se zaměřením na průchodnost a schválení žádosti o úvěr za optimálních podmínek využití, a to i v případě, že žadatel má záznam v bankovním registru.